Eva Baková
Eva Baková
Eva Baková
metafyzika, kurzy duchovního rozvoje
lokalita: celá ČR
tel: 603539503
email: eva@bakova.cz
Během více než dvacetileté praxe v aktivní spulupráci se Stvořitelem, jsem dospěla k uvědomění, jak mylné jsou naše představy, které jsme si vytvořili o Bohu a o tom co to vlastně Bůh je. To mě vedlo k vytvoření systému kurzů duchovního rozvoje, ve kterých vyučuji metafyzice, pojetí sebelásky a sebepřijetí ve vztahu k vesmíru, porozumění principům tvoření reality, odlišení skutečnosti od iluzí a ukotvení vědomí vlastního já a seberealizace v souladu s vesmírnými pravidly. Chápání světa, kterému vyučuji vede na naladění se na živého Boha a jako vedlejší efekt produkuje pocity radosti, štěstí a zážitky bezpodmínečné lásky.