Duhová medicína
Duhová medicína
Duhová medicína
prostor pro zdraví
lokalita: Královéhradecký kraj
tel: 491 202 132
email: duhovamedicina@gmail.com
Každý člověk v sobě nese moudrost. Objevování své vnitřní moudrosti, kterou můžeme nazvat i vnitřním lékařem, není určeno jenom vybraným jedincům, ale je vlastní každičkému člověku. Je velká škoda, že jsme ztratili kompetenci k vlastnímu životu – a již dobře míněnými radami našich rodičů, přísností našich učitelů nebo diktátem peněz současné společnosti. Cesta „zpět“ však překvapivě existuje – a to kdykoliv. Cesta „zpět“, k vlastním kořenům, vlastní autenticitě, vlastní svobodě, je kdykoliv k dispozici, a je závislá na chtění člověka. Máte-li zájem se o sobě dovědět více, zjistit, kdo opravdu jste, kam jdete a proč se Vám na té Vaší cestě dějí takové ne-hody, ne-moci nebo bůhvíco ne-příjemného, tak jste v našem prostoru vítáni.

Kolik je lidí na zeměkouli, tolik je cest. My nabízíme jenom některé a Ti z Vás, kteří hledají, u nás pravděpodobně najdou aspoň směr pro další postup vpřed. Některá setkání jsou krátká, některá trvají celý život. Jakou barvu duhy si vyberete Vy bude záležet na Vás.

Náš cíl
Pomáhat lidem hledat vnitřní zdroje pro plný a zdravý život.