Libuše Serafii Pánková
Libuše Serafii Pánková
Libuše Serafii Pánková
Ozdravení duše, těla a mysli
lokalita: Jihomoravský kraj
tel: 605 240 742
email: terapiepankova@seznam.cz
Při své práci s klienty využívám základní metody:
EVA & EVH, LVP - Léčení vibračních polí, stav Théta, metodu EFT, Bachovy květové esence, které jsou podpořené energiemi, vzájemně se velice dobře doplňují a dají se kombinovat dle momentálního stavu klienta. Tím se dosáhne optimální harmonie a dochází k oživení a uzdravení organizmu jako celku.

Součástí mé konzultace bývá také poradenství Autopatie, čistění prostorů, testování/kontrola přes automatickou kresbu, doporučení některé z tkáňových solí a další jiné možnosti.

Svoje zkušenosti a znalosti předávám s láskou dál na seminářích a kurzech.

Práce s kyvadlem, automatická kresba, působení energiemi, práce osobní i na dálku...