Pavel Hlušička
Pavel Hlušička
Pavel Hlušička
Projekt SPIRÁLY
lokalita: celá ČR
tel: 724 565 754
email: zgublacenko@gmail.com
Vysvětlení projektu Spirály

Spirálové propojení všech krajských a okresních měst České republiky a Slovenska. Celkem 144 měst (v každé zemi počet měst 72).

Cílem projektu je vytvořit v každém propojovacím městě vlivem působení vesmírné energie skupinu aktivních lidí, kteří vytvářejí trvalé hodnoty. Projekt je zajímavý tím, že všechna krajská a okresní města bylo možné propojit do spirály, což symbolizuje dokonalost a možnost navázání spolupráce mezi jednotlivými lidmi na celém území bývalého Československa.

Vesmírná energie vychází ze Země v Praze u orloje, proudí po spirále všemi městy, nejprve levotočivě směrem ven. V Jihlavě, která je zčásti česká a zčásti moravská, se překlápí v pravotočivou a směřuje dovnitř, až k olomouckému orloji, kde zase zalézá do Země. V Zemi proudí do Bratislavy, kde opět vychází na povrch Země na vrcholu hory Kamzík, proudí pravotočivě směrem dovnitř a zalézá do země ve Žiaru nad Hronom u zříceniny hradu Šášov (slovenská místa výstupu energie ze Země a vstupu do Země můžou být trošku pozměněna, výběr míst není definitivní). Pod povrchem energie proudí směrem na Prahu k orloji, kde opět vychází na povrch a koloběh se opakuje. Je to takový duchovní krevní oběh.

Základním smyslem projektu SPIRÁLY je probuzení a změny ve vědomí českého a slovenského národa, transformace, zvyšování sebevědomí jednotlivců s využitím jejich talentu a potenciálu, zdravé sebeohodnocování, povzbuzování k vytrvalosti, zakládání si na kvalitě a důvěře ve všech oblastech života, vztahy lidiček k mateřské zemi, úcta k historickým památkám a poutním místům.

Důležitým rysem projektu je důraz na osobní setkávání lidí. Jakákoliv elektronická komunikace je jen dalším přílivem v záplavě informací. Nadšení pro danou věc předávané osobním kontaktem je „zdravě nakažlivé“ a vše potom zažívá dynamický rozmach...

První výsledek vesmírného energetického působení se projevil v Litoměřicích.

Součástí projektu Spirály je Putování kolem Řípu.
http://www.zgublacenko.cz/projekty/spiraly/spolecne-kolem-ripu

Hora Říp je magnetická, symbolizuje stator generátoru elektrické energie. Lidé, kteří vytvoří kruh kolem Řípu a chytnou se za ruce, symbolizují při jeho obcházení rotor generátoru elektrické energie. Společně tak vytvoří duchovní energii, která pak proudí přímo do vesmíru. Na vytvoření kruhu kolem Řípu je třeba minimálně 2.000 lidí.


Kdy se konají pochody kolem Řípu
Každý rok 28. září na Svatého Václava ve 12:00 (prvně v roce 2014)

Autor projektu, Pavel Hlušička, bude putovat kolem Řípu. Za každé ze 144 měst České republiky a Slovenska jednou a bude se při chůzi každému městu věnovat v meditaci. Toto putování proběhne 20.3. - 4.4.2015 (20.3.2015 je částečné zatmění Slunce na 73% a 4.4.2015 je měsíční úplněk). Putování bude trvat 16 dní a každý den bude věnován devíti městům. Autor projektu tedy každý den obejde Říp 9 krát. Cesta kolem Řípu měří 2,75 km, což je denně 24,75 km. Celkem kolem Řípu 144 krát = 396 km + 64 km cesty z Krabčic a zpět. Celkem za 16 dní 460 km.