Vivian Bellinger - Spirálka
Vivian Bellinger - Spirálka
Vivian Bellinger - Spirálka
systemické konstelace, regresní terapie, SRT a další individuální přístupy
lokalita: Pardubický kraj
tel: 605935565
email: vivian.v@seznam.cz
V případě, že v některé oblasti našeho života cítíme nesoulad, naše energie klesá, zaplavují nás negativní pocity a emoce, necítíme se dobře a v mnoha případech se poměrně rychle dostáváme do začarovaného kruhu či ne-moci.
Díky dostupným metodám máme možnost tyto komplikované vztahy (partnerské, rodinné, pracovní včetně vztahu k sobě sama)
konečně rozmotat, objasnit a vidět příčinu potíží.
S tímto poznáním je lze následně harmonizovat a uzdravit.
Pak můžeme najít sami sebe, potkat svou duši a začít svobodně žít svůj vlastní život.
Ráda Vás na této cestě provedu.
Vivian

Podrobnosti najdete na webových sttránkách.