PRAMÍNKY
PRAMÍNKY
PRAMÍNKY
RODINNÉ KONSTELACE, TERAPIE
lokalita: Jihomoravský kraj
tel: 776 662 435
email: marketa@praminky.cz
Nabízím semináře KONSTELACÍ i individuální terapii. Můžete se ozvat, přijít, uvidět, ochutnat, nechat proměnit... Rodinné konstelace a pohyby duše otevírají příležitost sebepoznání, vystoupení ze starých vzorců, díky zrcadlům, která jsou skrz druhé nastavována. Možnost nahlédnout na svá témata, pocítit sílu svého rodu, získat podporu pro změny v životě, větší citlivost, změnu myšlení, orientaci ve vnitřním světě. Konstelace umožňují v kruhu lidí nahlédnout do nitra člověka a uzdravit to, co jsme podvědomě doteï neviděli. Přijetím pravdy obrazu konstelace se potom i v životě proměňují nespokojenosti, nemoci a vztahy. Konstelace odhalují vlivy skrytých sil v našich rodinných systémech a tvoří prostor pro znovunalezení síly.