Workshop EFT - Skupinová práce
Workshop EFT - Skupinová práce
Workshop EFT - Skupinová práce
Vypsaná témata
lokalita: celá ČR
termín akce: 21.01.2020 - 16.06.2020
místo: Cejl 58, Brno, 16.30 - 18.00 hod.
lektor/přednášející: Libuše Serafii Pánková
kontakty: terapiepankova@seznam.cz
605 240 742
Cena: 350,- Kč
Podrobnosti:
** Skupinová práce s tématy metodou EFT
Workshop je pracovní forma skupinové terapie, kde ťukají všichni zúčastnění na dané téma a na všechny další aspekty, které vyplynou během této práce.

** Neumíte si sami poradit se svými problémy? Můžete přijít mezi nás.
Někteří absolventi seminářů EFT po určitou dobu pracující s touto metodou po čase jaksi "zleniví" a pak říkají, že jim "to" nefunguje, že "to" nejde atd... Ono to funguje a velice dobře!! Je velice důležité přesně vystihnout a konkrétně popsat daný problém, což bývá ten "problém"...

** Komu je tento workshop určen?
Workshop je určen pro ty, kdo umí pracovat s metodou EFT, ale nedovedou si některé uvedené problémy vyřešit sami. Je určen všem, kdo se chce zapojit společně k odstraňování problémů všech jako celku.

V průběhu workshopu nebude účastníkům představována metoda EFT - předpokládá se, že každý už má určitý teoretický základ a je schopen s touto metodou pracovat samostatně.

** Jak bude workshop probíhat?
Některý z účastníků řekne svůj problém související s vypsaným tématem a všichni pak společně budeme vyťukávat tento daný problém, .... následuje skupinová práce. Pracuje se tak dlouho, až všichni zúčastnění cítí úlevu.

Díky společnému řešení problémů více účastníků dochází k rychlejšímu uzdravování a také k tomu, že si lidé odnášejí více podnětů pro svou další práci sami se sebou.

Témata:
1. Malé sebevědomí - Nejistota, malá odolnost, slabá konstituce, strachy, přehnané obavy.
Souvisí s hmotným zajištěním, strachy o finance, nalezením svého místa na Zemi, v životě, neukotvením.
Termín: 15. 10. 2019

2. Neúcta k sobě - nedostatek pocitu vlastní hodnoty, chladné city, úzkostlivost, zábrany, nerespektování sama sebe, nepřijmutí své ženské/mužské stránky
Souvisí s výbušností, agresivitou, závislosti na smyslových podnětech a požitcích (jídlo, sladké, drogy, alkohol, sex...)
Termín: 3. 12. 2019

3. Neumím se ocenit - Nedůvěra, pocity nejistoty a viny, chybějící sebevědomí, potřeba stálého potvrzování, sklon k chronické zácpě. Jednání s egem,
Souvisí s přehnaným perfekcionismem, komplexy, neobvyklými návyky, přepjatostí, hněvem, lítostí. Pocit nepotřebnosti.
Termín: 21. 1. 2020

4. Neláska k sobě, jiným - nedovolím si lásku ve svém životě, neustálý strach z odmítnutí a hluboký smutek a deprese při odmítnutí.
Závislost na lásce a příchylnosti druhých lidí. Lehká zranitelnost, přecitlivělost.
Termín: 25. 2. 2020

5. Bojím se a nedovedu se vyjádřit - strach mluvit, projevit se.
Souvisí se sebevědomím. Opak arogantní, dominantní charakter, přehnaná sdílnost a klevetění, sklon k stálému diskutování.
Termín: 31. 3. 2020

6. Odpovědnost za sebe sama - Lidé bez zájmů a koníčků, bez plánů, bez vlastního mínění a iniciativy. Symptomy tohoto jsou stavy vyčerpanosti, soustavná únava, nedostatečná schopnost regenerace, nevýkonnost, zapomnětlivost či poruchy vidění. Zmatené myšlenky a city. Fanatici, egocentrici, dogmatičtí přívrženci církví, intelektuálně pyšní a povýšení lidé.
Termín: 5. 5. 2020

7. Vědomí sebe sama - Nedostatečná životní radost a síla k činům a rozhodnutím. Na tělesné úrovni se projevuje formou častých migrén a silných bolestí hlavy a přehnaný strach ze smrti.
Neúcta k sobě - nedostatek pocitu vlastní hodnoty, chladné city, úzkostlivost, zábrany, nerespektování sama sebe, nepřijmutí své ženské/mužské stránky.
Termín: 16. 6. 2020
Podmínky účasti:
S sebou: přezůvky, blok a něco na psaní a touha něco měnit...

Přihlášením a účastí na tomto workshopu berete na vědomí možnost zvýšení emoční intenzity v průběhu EFT procesu a jste si vědomi své zodpovědnosti za svůj emoční stav.