Harmonizace čakerního systému - na pokračování
Harmonizace čakerního systému - na pokračování
Harmonizace čakerního systému - na pokračování
lokalita: celá ČR
termín akce: 11.03.2019 - 01.04.2019
místo: Cejl 58, Brno, 17.00 - 19.00 hod.
lektor/přednášející: Libuše Serafii Pánková
kontakty: tel.: 605 240 742
e-mail: terapiepankova@seznam.cz
www.terapiepankova.cz
Cena: 250,- Kč, důchodci 200,- Kč
Podrobnosti:
V jednotlivých navazujících večerech si oživíte svoje čakry a budete je dávat do rovnováhy a harmonie. Uvolníme a oživíme její sílu a krásu sdílením i vnitřním prožitkem.

Na sedmi setkáních vždy zaměříme pozornost na jednu základní čakru a budeme pracovat s touto jednou čakrou. Každá má jinou barvu, kterou mohou vidět citlivější lidé. Barvy jsou jako v barevném spektru duhy (červená, oranžová, žlutá, růžová/zelená, světle modrá, tmavě modrá, fialová.

Čakry jsou energetická centra umístěna na našem těle. Přivádějí energii do našeho energetického těla. Když jsou čakry v harmonii, cítíme se spokojeni, zdraví a vitální.

Znalost čakrového systému a jeho témat nám může pomoci v pochopení životních výzev, rozvoji naší duchovní úrovně a zlepšení celkové harmonie našich životů.

Pondělní podvečery - termíny:

1. čakra 22. 10. 2018 (základní životní potřeby, zázemí, pocit svého místa na Zemi, život a smrt)
2. čakra 12. 11. 2018 (vztahy mezi lidmi, tvořivost, peníze, sexualita, radost ze života)
3. čakra 7. 1. 2019 (přijímání sebe sama, sebeúcta, síla osobnosti, ego, sebeláska)
4. čakra 18. 2. 2019 (láska, naděje, soucit, odpuštění)
5. čakra 11. 3. 2019 (komunikace vůle, schopnost volby, sebevyjádření)
6. čakra 1. 4. 2019 (intuice a spirituální vlohy, duchovní odpovědnost, síla mysli, víra)
7. čakra 29. 4. 2019 (duchovnost, moudrost, spojení s Kosmem)
8. čakra 20. 5. 2019 (je posledním centrem, které v sobě drží cokoliv lidského)

K čemu tato práce může být dobrá a přínosná?

* k zaměření pozornosti vnímat to, co není pouhým fyzickým okem vidět
* ke zvýšení citlivosti a vnímavosti k energetickému toku v nás a kolem nás
* k prohloubení a zvědomění dechu a lepšímu fungování našeho těla a mysli
* k otevření se duchovnímu životu a zrání v něm

Jak se budou harmonizovat Vaše čakry?

* napojením se a následnou kresbou, barvami
* meditací
* éterickými oleji
* afirmacemi
* mentální technikami aj.

S sebou:
Přezůvky, pastelky, papíry, tvrdá podložka.
Můžete si s sebou přinést i předmět (kamínek, obrázek...), který určitou čakru symbolizuje - není to však podmínka.

Pití zajištěno. Každý účastník obdrží dáreček.

Doporučení tkáňových solí a Bachových esencí.
Podmínky účasti:
Je vhodné absolvovat všechny večery, není to však podmínkou.
Setkání můžete podpořit tím, že si na sebe obléknete barvu oblečení té příslušné čakry. Dále si můžete s sebou přinést i předmět, který čakru symbolizuje.

Přihlášení: terapiepankova@seznam.cz nebo tel. 605 240 742